Auteursarchief: Joanne van der Vlist

Op afstand: van 1,5 m tot 9000 km

Op afstand werken heeft soms zijn voordelen. In deze coronatijd maakten veel mensen voor het eerst kennis met vergaderen of samenkomen op afstand met behulp van Zoom, Teams of Skype. Binnen onze internationale organisatie werkten we echter al een paar jaar met Zoom, dus voor ons was dat niets nieuws.

Toch heeft Covid-19 ook op het vertaalwerk veel impact. Vanaf maart wordt er niet meer gereisd. Zo zou ikzelf 17 maart weer naar Madagaskar afreizen, maar dat heb ik op het nippertje afgezegd. Gelukkig maar, want diezelfde week ging Madagaskar ook op slot en werden alle internationale vluchten naar en vanaf het eiland gecanceld.

Veel vertaalteams hebben nog wel de mogelijkheid om (beperkt) door te werken. Zo is het Betsimisaraka Avaratra team waarmee ik werk, verder gegaan met hun vertaling en komen ze ook regelmatig bij elkaar om als team hun individuele vertaalwerk te bespreken en te verbeteren. We hadden gedacht het team in maart een eigen laptop te brengen met de nodige software erop, zodat ik ook op afstand met hen zou kunnen werken om samen hun vertaling te checken. Dat is dus helaas nog niet gebeurd en het is voorlopig nog onduidelijk wanneer ik er weer heen kan.

Malaria, of toch corona?

Vergeleken met de aantallen in West-Europese landen, valt de verspreiding van corona in Madagaskar mee. Volgens de officiële cijfers zijn er nu ruim 1500 gevallen geconstateerd, waarvan 15 mensen overleden zijn aan het virus. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er weinig getest wordt en dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger liggen. Zo hoorden we van lokale vertalers dat er in een dorp 15 volwassenen aan malaria overleden waren – wij vermoeden dat het hier eerder om corona gaat.

Binnen Seed Company gebruiken wij als vertaalconsulenten deze periode waarin we niet naar vertaalteams kunnen reizen om vertalingen na te kijken, onder andere ook voor bijscholing. Twee keer per week komen we bij elkaar via Zoom om onze kennis van het Hebreeuws te vergroten. Daarnaast houden we meetings waarin we ervaringen uitwisselen en bijscholing krijgen in de software die we bij ons werk gebruiken.

Daarnaast heb ik de afgelopen maanden drie evangeliën (Matteüs, Markus en Johannes) in de Ntandroy-taal, waarvan de vertaling al klaar was maar nog niet gepubliceerd, drukklaar gemaakt. Die kunnen nu hopelijk over niet al te lange tijd gepubliceerd worden.

Website

Een aantal collega’s van onze veldorganisatie in Madagaskar is bezig een website te bouwen. Lang hebben we het bijbelvertaalwerk in Madagaskar onder de radar gehouden, omdat de regering niet altijd even blij was met de aandacht voor lokale talen. Maar we hebben de afgelopen tijd een omslag daarin gezien en denken dat de tijd rijp is om er meer bekendheid aan te geven. Zodra de site in de lucht is, zal ik dat laten weten!

Jubileum

Wycliffe Nederland bestaat dit jaar 50 jaar! Er was een weekend gepland vol festiviteiten, maar ook dat kan niet doorgaan. In plaats daarvan vieren we het nu zaterdagavond 27 juni vanaf 20.00 uur in een livestream, met onder andere Ann Voskamp als spreker. Vier dit met ons mee en kijk mee via deze link!

!שַׁלֹמ (Shalom!)

Van 4 augustus tot 4 september was ik in Israël voor een intensieve cursus Bijbels Hebreeuws. En intensief was het! Samen met vijf andere collega-vertaalconsulenten verbleven we in het House for Bible Translators in Yad Hashmona, niet ver van Jeruzalem. Alle vijf hebben we tot nu toe voornamelijk gewerkt aan vertalingen uit het Nieuwe Testament. Er waren collega’s die werken in Madagaskar, in verschillende landen in Azië en in Franstalig Afrika. De cursus is speciaal opgezet voor vertaalconsulenten die zich gaan richten op vertalingen uit het Oude Testament.

We kregen zes dagen per week zes uur les. ’s Middags was Eyal Nahum, een Israëlische taalkundige, gespecialiseerd in het Bijbels Hebreeuws, onze leraar. ’s Ochtends kwamen er medewerkers van Hebrew for the Nations (zie ook dit artikel) om ons te helpen de stof te verwerken en ons zoveel mogelijk Hebreeuws te laten spreken. De avonden waren meestal gevuld met huiswerk maken.

Eyal leert ons de namen van verschillende dieren.

Het was hard werken, maar ik heb deze weken ontzettend genoten! Hoewel Bijbels Hebreeuws geen levende taal meer is, werd het ons onderwezen alsof het dat nog wel is. De docent sprak in principe alleen maar Hebreeuws en het idee was dat wij dat ook deden. We werden dus als het ware ‘ondergedompeld’ in de taal, zoals kleine kinderen vanaf het begin alleen maar hun moedertaal horen en zo de taal leren spreken. Het was voor mij nieuw om op deze manier een taal te leren, maar het werkte voor mij heel goed! Ook het feit dat je bij het spreken vaak moest uitbeelden of uitvoeren wat je zei, hielp bij het onthouden.

Elke week waren er ook een of twee dagen waarop we op pad gingen om bijbelse teksten in hun geografische kontekst te zien. Ook die excursies werden deels in het Hebreeuws gegeven. Het was bijzonder om met elkaar op vrijdagavond de Shabbatsmaaltijd te vieren en op zaterdagmorgen verschillende samenkomsten te bezoeken. Al met al gedenkwaardige weken!

Alweer op reis

En nu ga ik deze week alweer op reis, maar minder lang gelukkig. Het is weer tijd voor mijn halfjaarlijkse bezoek aan Madagaskar, waar ik opnieuw twee weken ga werken met de Betsimisaraka Avaratra-vertalers.