Categorie archief: Het laatste nieuws

Een korte update…

Poeh, de tijd vliegt; ik zie dat het alweer erg lang geleden is dat ik hier wat geschreven heb. Daarom even een korte update.

Ik ben in september drie we20160915_113928ken naar Madagaskar geweest. Het was een pittige tijd, maar we zijn toch weer mooi opgeschoten met het vertalen van passages uit de nieuwtestamentische brieven. Deze passages zijn gegroepeerd rond allerlei belangrijke thema’s uit de brieven, zoals het lichaam van Christus, het lijden, de omgang met elkaar en de toekomst die we mogen verwachten. We hopen tijdens de workshop die in maart 2017 gepland staat, dit deel af te krijgen en dan verder te gaan met het Oude Testament.

Aankomende woensdag ga ik voor de jaarlijkse stafvergaderingen van de Seed Company (waaraan ik door Wycliffe Nederland uitgeleend ben voor het werk in Madagaskar) naar Dallas, Amerika. Donderdag hebben we een teamleidervergadering, vrijdag en zaterdag krijgen alle medewerkers van de afdeling Bijbelvertalen een training gericht op het nakijken van oudtestamentische boeken. En vanaf maandag hebben we een week lang vergaderingen en bijeenkomsten die deels organisatiebreed zijn en deels gericht op de afdeling Bijbelvertalen.

Als ik niet op reis ben, werk ik tegenwoordig ook nog twee dagen in de week op De Passie in Utrecht, als lesvervanger in de onderbouw. Het is soms wat hectisch om al deze ballen in de lucht te houden, vandaar dat het hier op de website lang stil is gebleven. Excuses daarvoor!

Er is in september wel een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. Als u die niet ontvangen hebt en graag wilt lezen, klik dan hier.

“Nu heb ik Jezus leren kennen!”

Bovenstaande uitspraak is van Ogino, een van de vertalers met wie ik werk in Madagaskar. Toen twee jaar geleden de Jezus-film in zijn taal nagesynchroniseerd werd, was hij de verteller van de film. Aan het eind van de film was hij in tranen. Hij was opgegroeid in een katholiek gezin, gaat ook nog altijd naar de kerk, maar had daar nooit Jezus leren kennen. Nu hij Jezus kent, leest hij dagelijks met zijn kinderen uit de Bijbel.

Dit is een van de mooie getuigenissen die we naar aanleiding van het Bijbelvertaalwerk in Madagaskar mogen horen. Geweldig om te zien hoe God dit werk gebruikt om Zichzelf bekend te maken. Deze keer kregen we van een van de vertaalteams een brief van een plaatselijke kerk. Dit team komt uit een van de meest afgelegen plekken in Madagaskar, waar grote armoede heerst. De lokale katholieke kerk bedankte ons voor het werk dat gedaan wordt en bracht hun dank tot uitdrukking in een geldbedrag dat bijgevoegd was in de brief. Omgerekend was dat zo’n 6 euro. Maar voor ons was dit gebaar zo heel veel meer waard! Het liet ons zien dat harten geraakt worden en dat de lokale kerk inziet hoe nodig dit werk is en daar mede verantwoordelijkheid voor wil dragen. In de brief stond ook hoe er nu samengewerkt wordt met de protestantse kerk, waar eerder rivaliteit bestond. Dat is de Geest die aan het werk is!

WorkshopMarch15 Morning training session (2)Van 28 februari tot 21 maart was ik weer in Madagaskar. Deze keer waren er zeven vertaalteams bij elkaar gekomen om samen met hun consultant hun vertaling te controleren. ‘Mijn’ team, de Betsimisaraka Avaratra, hadden hun vertaling van deel 6 van de serie The Wonderful Plan of God af. Dit deel bestaat uit grote delen van het boek Handelingen en twee gedeelten uit Filippenzen en Openbaring. Omdat we sinds afgelopen oktober tussen mijn reizen door ook mailcontact kunnen hebben, had ik de vertaling al ontvangen en thuis door kunnen nemen. Hierdoor konden we sneller werken dan voorheen en hadden we na zeven dagen dit deel nagekeken. Daarna zijn we doorgegaan met deel 7, dat bestaat uit delen uit de brieven van Paulus. Dat dit een heel ander genre is dan de evangeliën en Handelingen werd wel duidelijk: Paulus gebruikt lange zinnen en het vergt vaak studie om te begrijpen wat hij precies bedoelt. Omdat het team tot nu toe alleen verhalende delen heeft vertaald, is het vertalen van dit nieuwe genre opnieuw een leerproces en dat vraagt weer meer tijd.

Al met al hebben we een goede tijd met elkaar gehad. Het is altijd goed om elkaar weer na een half jaar terug te zien en te horen hoe het met iedereen gaat. Helaas moest een van de teams ook iemand missen die eind 2015 onverwachts ziek werd en overleden is. Een ander team kon niet komen, omdat twee van de vier teamleden te maken hadden met ziekte in hun naaste familie. Het was deze keer ook erg, erg warm, rond de veertig graden, wat het werken wel extra zwaar maakte. Het koelde ’s nachts ook niet veel af, waardoor slapen ook lastiger werd. Dat we toch nog zoveel konden doen, stemt dus dankbaar.

Daarnaast was deze keer ook een collega uitgenodigd die zich toelegt op coaching en team building, die ieder van de teams geholpen heeft om elkaars sterke en zwakke punten te ontdekken en ook in de teams te bespreken. Best spannend, en voor sommige lokale vertalers een heel nieuwe ervaring om op zichzelf te reflecteren. Maar in mijn eigen team heeft het zeker positief uitgewerkt.  Het is goed om te merken dat we door de jaren heen zo ook als team groeien en beter samenwerken.

Israël

De afgelopen twee weken heb ik in Israël doorgebracht. Ik was daar op studiereis met zeven collega’s die ook werkzaam zijn in het bijbelvertaalwerk. De reis was georganiseerd door het Home for Bible Translators en had als thema ‘Text in Context’. We hebben een prachtige tijd gehad! We hebben een goed beeld gekregen van hoe het land geografisch en qua klimaat in elkaar zit (ook dat is belangrijk voor een goed begrip van bijbelteksten) en hebben heel veel geleerd over de geschiedenis en de cultuur. Bijbelteksten kwamen tot leven door de plaatsen te bezoeken waar ze zich afspeelden. Zo hebben we gezien waar David Goliath heeft verslagen en waar Simson woonde en werkte. We hebben Caesarea Filippi bezocht en het verband gezien tussen die plek en Jezus’ uitspraak in Matteüs 16:18. En we hebben ook het andere Caesarea (aan de Middellandse Zee) bezocht, waar Paulus zich tegenover Herodes op de keizer van Rome beriep. We hebben geleerd over de betekenis van ceders, hysop en de boom waar Zacheüs in klom. We hebben een joodse schriftgeleerde ontmoet en de directeur van het Palestijns bijbelgenootschap en bij beide iets mogen proeven van hun geloof. We hebben mogen horen hoe God aan het werk is onder Palestijnen en we hebben het Chanoeka-feest met de joden meegevierd. En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Dit was mijn eerste keer in Israël en ik was nogal afwachtend erheen gegaan. Maar ik ben erg onder de indruk geraakt van het land en het volk dat God uitgekozen heeft. Veel beloften die God dit volk heeft gegeven, zijn al uitgekomen. Andere moeten nog in vervulling gaan. Laten we blijven bidden voor dit bijzondere volk en voor de vervulling van Gods plan met hen.

Model van de tweede tempel

Model van de tweede tempel

Seed Company’s staff meetings

Vorige maand was ik een week in Dallas om de staff meetings van de Seed Company bij te wonen. Het was een erg goede tijd. We waren met zo’n 300 man en het thema was Community op basis van Efeziërs 4:16. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten en te horen over het wereldwijde werk van Seed Company en wat God uitwerkt wanneer mensen zijn woord in hun eigen taal horen of lezen.

Een mijlpaal was het moment waarop we met negen collega’s voorgesteld werden als de nieuwe vertaalconsultants die in 2015 hun training officieel afgerond hebben.