Wycliffe-dag 2015

IMG_7873Op 17 oktober mocht ik een bijdrage leveren aan de Wycliffe-dag die op de ark van Noach gehouden werd. Het was een mooie dag!

Het RD schreef het volgende verslag:

DORDRECHT. Zo’n duizend mensen woonden zaterdag in de Ark van Noach in Dordrecht de jaarlijkse Wycliffe-dag bij. Bijbelvertaler Bertin Oundagnon uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zei dat zijn werk is vertraagd vanwege de onlusten die in zijn land zijn opgelaaid. ‘Het doet ons pijn dat we zo veel mensen nog niet hebben kunnen bereiken voordat ze stierven.’

Van een medewerker
DORDRECHT. ‘God heeft een reddingsplan voor de volken van deze wereld. In de dagen van Noach was dat de ark. Nu is dat Gods Woord.’ Dat zei Bram van Grootheest zaterdag aan het begin van de Wycliffe-dag in de Ark van Noach in Dordrecht. De directeur van Wycliffe Bijbelvertalers sprak tegenover de duizend bezoekers de hoop uit dat er in 2025 in iedere
taal een Bijbel zal zijn. Volgens hem kent de wereld ruim 6900 talen. Wycliffe is betrokken geweest bij 1800 van de 2200 Bijbelvertaalprojecten. ‘Het gaat er ons om in deze eindtijd mensen zo snel mogelijk met Gods Woord te bereiken.’
Over Bijbelvertalen in een chaotische wereld spraken Bertin en Brigitte Oundagnon. In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), waar de Bijbel al in elf talen is vertaald, is Bertin directeur van Acatba, een organisatie voor Bijbelvertaalwerk en alfabetisering. Zijn vrouw Brigitte geeft als verpleegkundige trainingen voor het verwerken van trauma’s. Ze betrekt daar de Bijbel bij en verleent ook humanitaire steun. Oundagnon vertelde over Martin, die in geesten geloofde en tovenaar was. Door het lezen van de Bijbel kwam hij tot bekering, maar in de kerk geloofde men hem niet. Tot hij zijn amuletten verbrandde en verklaarde zijn leven aan Jezus te hebben gegeven. ‘Dat mag een van de resultaten zijn van het Bijbelvertaalwerk.’ Vanwege de onlusten die drie weken geleden in de CAR weer zijn opgelaaid wordt het vertaalwerk volgens
Oundagnon vertraagd. Zendelingen moeten vertrekken en vertaalteams worden gedwongen te vluchten. Computers die gebruikt worden bij het vertaalwerk worden gestolen. ‘Toch blijven we in de Centraal-Afrikaanse Republiek. God heeft ons daarvoor een heldere boodschap gegeven. Hij wil mensen redden. Daarom doet het ons pijn dat we zo veel mensen nog niet hebben kunnen bereiken voordat ze stierven. We moeten snel zijn, want de mensen worden niet
ouder dan gemiddeld 42 jaar.’

De naar Papoea-Nieuw-Guinea uitgezonden Koen den Hartogh werkt daar voor SIL, een zusterorganisatie van Wycliffe. Hij vertelt over de zwarte magie die sommige gebieden beheerst. Er is angst voor boze geesten, er komt hekserij voor, en mensen die daarvan beschuldigd worden vinden de dood. ‘Maar we mogen ook ervaren dat Gods Woord meer is dan een boek.’ Er is in Papoea-Nieuw-Guinea een bestaande, maar verouderde Bijbelvertaling. In de kerken wordt die volgens Den Hartogh niet gebruikt. ‘Mensen horen dus het Woord van God niet. Bovendien kunnen velen niet lezen, laat staan schrijven. Waarom zou je dan aan een nieuwe vertaling gaan werken?’ Zodoende kwam Den Hartogh op het idee van een audiobijbel, een luisterbijbel. ‘Die bieden we nu aan. Vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon. Daarop
kunnen ze nu de Bijbel horen en tegelijk leren lezen.’

‘Vertalen is een uitdaging’, zegt Joanne van der Vlist, voor Wycliffe werkzaam in Madagaskar. ‘De lokale bevolking vertaalt de Bijbel in de eigen taal en ik controleer die vertaling dan op betrouwbaarheid. Geschiedkundige feiten mogen niet worden aangepast. Bij vergelijkingen van Jezus kiezen we soms wel voor een ander woord. Wat doe je bijvoorbeeld met de bouwer van het “huis op de rots” als er in de hele omgeving alleen maar zand is?’

© Reformatorisch Dagblad | Pagina 2 | 19 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.