Amazing grace

Genesis

Ik was van 17 september tot 1 oktober weer in Madagaskar. Deze keer ben ik met het team begonnen hun vertaling van gedeelten uit Genesis na te kijken. Mooi om na het Nieuwe Testament nu ook aan het Oude te beginnen.

We hebben het scheppingsverhaal gedaan, waarbij we geraakt werden door Gods liefde en zorg voor zijn schepping en de mens. Daarna hebben we de gedeelten over de zondvloed, de torenbouw van Babel en de roeping van Abraham nagekeken. Bij de beschrijving van de ark heb ik foto’s laten zien van de ark die hier een poos bij Dordrecht heeft gelegen. De vertalers waren erg onder de indruk van de grootte van het gevaarte.

We lazen onder meer dat Noach een altaar bouwt voor God na de vloed en dat ook Abraham een altaar bouwt bij de terebinten van Mamre. Altaren zijn wel bekend bij de meeste bevolkingsgroepen in Madagaskar en we hebben de verschillende soorten besproken die zij kennen en gekeken welk woord het beste past voor het soort altaar dat hier in Genesis bedoeld wordt. We moesten de conclusie trekken dat dat woord ook gebruikt kan worden in Lucas 2, waar ze tot nu toe gekozen hadden voor een leenwoord (‘alitara’). En, geluk bij een ongeluk, Lucas was nog (steeds) niet definitief gedrukt, dus we hebben het ook daar kunnen aanpassen.

Lucas

Sja, dat gedrukte Lucas-evangelie… We wachten er al zo lang op, en met onze westerse mindset denken we dat dat toch allang uitgegeven moest zijn. Toen ik er deze keer was, was wel de proefdruk klaar. Er zit dus wel schot in. Helaas mankeerde er nog wel wat aan. Dingen die voor drukkers normaal gesproken vanzelfsprekend zijn, bleken voor deze drukker toch niet bekend. Bovendien waren er door iemand van de drukkerij nog aanpassingen gedaan in het Word-document, terwijl we aangegeven hadden dat het PDF-bestand gebruikt moest worden, met gevolgen voor de opmaak waaraan wij zo zorgvuldig aandacht besteed hadden.

We hebben een gesprek gehad met de contactpersoon van de drukker en inmiddels moet er een tweede proefdruk klaar zijn. Mijn collega gaat die beoordelen en dan gaat Lucas toch echt gedrukt worden. Van het boekje over Handelingen wordt een eenvoudigere uitgave gemaakt. Onze projectleider Leoni Bouwer heb ik het geld overhandigd dat de kinderen van de gemeente vorig seizoen hebben verzameld, en dat zal gebruikt worden voor de drukkosten.

Kring

Tijdens mijn vorige reis in april had ik een videoboodschap van de vertalers opgenomen en ik vertelde hun nu dat ik die in de kerk heb laten zien en dat de mensen erg enthousiast waren. Op hun vraag of de gemeente me ook iets voor hen had meegegeven, moest ik teleurstellend antwoorden. Maar ik wist dat onze kring op de tweede woensdag dat ik daar was, een kringavond had, en ik heb ze geappt of zij niet iets kleins konden opnemen. En dat hebben ze gedaan! Niet met de uitvoerige ‘kabary’ (toespraak) die de Malagasy mensen gewoon zijn te houden (en waar ze ook heel goed in zijn!), maar dat was het vertaalteam al gewend van mij als Nederlandse. Maar het lied Amazing Grace dat de kringleden zongen, werd erg gewaardeerd en werd door de vertalers meegezongen in hun eigen taal.

Pest

In de weken dat ik in Madagaskar was, kwam het land in Nederland in het nieuws vanwege de pest die er heerst. Nu zijn er jaarlijks wel gevallen van pest, maar dit jaar is het veel ernstiger. Scholen zijn zelfs een paar weken dicht. Rosephine, een van de vertalers, stuurde ons bericht dat er ook in Mananara al gevallen waren. Ze vraagt om gebed voor de situatie.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.