Op afstand: van 1,5 m tot 9000 km

Op afstand werken heeft soms zijn voordelen. In deze coronatijd maakten veel mensen voor het eerst kennis met vergaderen of samenkomen op afstand met behulp van Zoom, Teams of Skype. Binnen onze internationale organisatie werkten we echter al een paar jaar met Zoom, dus voor ons was dat niets nieuws.

Toch heeft Covid-19 ook op het vertaalwerk veel impact. Vanaf maart wordt er niet meer gereisd. Zo zou ikzelf 17 maart weer naar Madagaskar afreizen, maar dat heb ik op het nippertje afgezegd. Gelukkig maar, want diezelfde week ging Madagaskar ook op slot en werden alle internationale vluchten naar en vanaf het eiland gecanceld.

Veel vertaalteams hebben nog wel de mogelijkheid om (beperkt) door te werken. Zo is het Betsimisaraka Avaratra team waarmee ik werk, verder gegaan met hun vertaling en komen ze ook regelmatig bij elkaar om als team hun individuele vertaalwerk te bespreken en te verbeteren. We hadden gedacht het team in maart een eigen laptop te brengen met de nodige software erop, zodat ik ook op afstand met hen zou kunnen werken om samen hun vertaling te checken. Dat is dus helaas nog niet gebeurd en het is voorlopig nog onduidelijk wanneer ik er weer heen kan.

Malaria, of toch corona?

Vergeleken met de aantallen in West-Europese landen, valt de verspreiding van corona in Madagaskar mee. Volgens de officiële cijfers zijn er nu ruim 1500 gevallen geconstateerd, waarvan 15 mensen overleden zijn aan het virus. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er weinig getest wordt en dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger liggen. Zo hoorden we van lokale vertalers dat er in een dorp 15 volwassenen aan malaria overleden waren – wij vermoeden dat het hier eerder om corona gaat.

Binnen Seed Company gebruiken wij als vertaalconsulenten deze periode waarin we niet naar vertaalteams kunnen reizen om vertalingen na te kijken, onder andere ook voor bijscholing. Twee keer per week komen we bij elkaar via Zoom om onze kennis van het Hebreeuws te vergroten. Daarnaast houden we meetings waarin we ervaringen uitwisselen en bijscholing krijgen in de software die we bij ons werk gebruiken.

Daarnaast heb ik de afgelopen maanden drie evangeliën (Matteüs, Markus en Johannes) in de Ntandroy-taal, waarvan de vertaling al klaar was maar nog niet gepubliceerd, drukklaar gemaakt. Die kunnen nu hopelijk over niet al te lange tijd gepubliceerd worden.

Website

Een aantal collega’s van onze veldorganisatie in Madagaskar is bezig een website te bouwen. Lang hebben we het bijbelvertaalwerk in Madagaskar onder de radar gehouden, omdat de regering niet altijd even blij was met de aandacht voor lokale talen. Maar we hebben de afgelopen tijd een omslag daarin gezien en denken dat de tijd rijp is om er meer bekendheid aan te geven. Zodra de site in de lucht is, zal ik dat laten weten!

Jubileum

Wycliffe Nederland bestaat dit jaar 50 jaar! Er was een weekend gepland vol festiviteiten, maar ook dat kan niet doorgaan. In plaats daarvan vieren we het nu zaterdagavond 27 juni vanaf 20.00 uur in een livestream, met onder andere Ann Voskamp als spreker. Vier dit met ons mee en kijk mee via deze link!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.