Waarom?

Waarom Wycliffe Bijbelvertalers?

Jezus heeft zijn volgelingen opgedragen om het evangelie te brengen aan alle volken, om hen te leren wie God voor hen wil zijn en wat het inhoudt om zelf ook volgelingen van God te worden.

Op de pinksterdag in Jeruzalem sprak God tot de daar bijeengekomen mensen in de taal waarin zij geboren waren, de taal van hun hart. John Wycliffe vertaalde in de 14e eeuw de Bijbel voor het eerst in het Engels. In zijn navolging zet Wycliffe Bijbelvertalers zich in om álle volken het Woord van God in hun eigen taal te geven.

De wereld telt ongeveer 6,4 miljard mensen en ruim 6900 talen. De complete Bijbel is momenteel beschikbaar in zo’n 400 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1000 talen. Vandaag de dag hebben echter zo’n 200 miljoen mensen nog steeds geen Bijbel in hun eigen taal. Op dit moment heeft Wycliffe Bijbelvertalers wereldwijd ruim 1200 vertaalprojecten en is er in nog eens minimaal 1900 talen een Bijbelvertaling nodig. Wycliffe streeft ernaar dat in het jaar 2025 een vertaalproject gestart is in al deze talen.

Lees- en schrijfonderwijs gaan hand in hand met bijbelvertaalwerk. Want wat heb je aan een Bijbel in je moedertaal als je hem niet kunt lezen? Daarom heeft Wycliffe in meer dan 70 landen zo’n 5000 mensen werkzaam in bijbelvertaalwerk, alfabetiseringswerk en ander ondersteunend werk. Daarnaast zijn nog ruim 12000 lokale mensen bij dit werk betrokken. Zij worden opgeleid om zelf de Bijbel te vertalen en om hun eigen volksgenoten te leren lezen en schrijven. De plaatselijke kerken en bijbelgenootschappen worden nauw bij dit werk betrokken. Wycliffe levert met het alfabetiserings- en vertaalwerk een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van dikwijls geïsoleerde bevolkingsgroepen. Hierdoor kan ook lectuur verspreid worden over belangrijke onderwerpen zoals hygiëne, voeding en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan aidsvoorlichting of voorlichting over schoon drinkwater.
Wycliffe heeft verschillende zusterorganisaties waarmee samengewerkt wordt. Een van die organisaties is The Seed Company, die onder andere lokale mensen opleidt tot vertalers. Dit wordt ook gedaan in Madagaskar, dat ongeveer twintig verschillende talen kent. In de afgelopen jaren is het Lucas-evangelie in vijf van die twintig talen vertaald, op dit moment zijn vertaalteams van vijf andere talen daarmee bezig.

madaluthconf041

Stel je voor: een synodevergadering van de Lutherse Kerk waar een afvaardiging van een dorp naartoe is gekomen. Op een gegeven moment krijgt deze afvaardiging het woord. Een oude, gebogen man stapt naar voren, met de Bijbel en de Lutherse gezangenbundel in zijn hand, en zegt: “Bij deze komen wij de Bijbel en de gezangenbundel officieel terugbrengen. We begrijpen de taal niet die erin gesproken wordt en we hebben een en ander niet meer nodig.” Er valt een stilte. Een van de medewerkers aan het Lucasproject is ’toevallig’ ook onder de genodigden en heeft het verhaal van de barmhartige Samaritaan bij zich, in de taal van die man, het Bara. Ze legt uit wat we gedaan hebben en vraagt de voorzitter of ze het verhaal mag voorlezen. Dat mag. Als ze klaar is, vraagt ze de man of hij het begrepen heeft. De man zegt: “Als de Bijbel zo tot ons zou spreken, zouden we hem zeker houden!”

Meer informatie over Wycliffe kunt u vinden op http://www.wycliffe.nl of http://www.wycliffe.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.