Partners

Wycliffe Bijbelvertalers (Klik hier om naar de site te gaan.


Wycliffe Bijbelvertalers is een wereldwijde organisatie die zich tot doel stelt om alle volken het Woord van God in hun eigen taal te geven. De wereld telt ruim 6900 talen. De complete Bijbel is momenteel beschikbaar in zo’n 400 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1000 talen. Op dit moment heeft Wycliffe Bijbelvertalers wereldwijd ruim 1350 vertaalprojecten en er is in nog eens ruim 1900 talen een bijbelvertaling nodig. Wycliffe streeft ernaar dat in het jaar 2025 een bijbelvertaalproject is gestart in al deze talen.


Seed Company (Klik hier om naar de site te gaan.)

De Seed Company (SC) is een Amerikaanse dochterorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers en is sinds 1993 vanuit de visie 2025 op zoek naar manieren om het Bijbelvertaalwerk in een sneller tempo te laten verlopen. Ze doet dat onder andere door middel van het Lucas-vertaalproject, waarbij het Evangelie naar Lucas en de Jezus-film vertaald en nagesynchroniseerd worden. Vandaag de dag werkt SC met honderden lokale vertalers samen in meer dan 1000 bijbelvertaalprojecten wereldwijd.

 

Baptistengemeente De Rank (Klik hier om naar de site te gaan.)

Baptistengemeente De Rank is een eigentijdse en groeiende kerk in de stad Utrecht, in Leidsche Rijn en in Rivierenland. In de gemeente is een missie geformuleerd; een officieel statement waarin omschreven is wie en wat we zijn:
Wij willen de Here God eren door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Bij een missie wordt doorgaans ook een visie opgesteld waarin de missie concreter is uitgewerkt.
De visie van de Rank is:
Wij verlangen ernaar een herbergzame, inspirerende en dienende gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen.

Er aan meewerken dat mensen wereldwijd Jezus Christus vinden, volgen en verkondigen – dát is waar het om draait in het zendingswerk. Door de jaren heen zijn er diverse mensen uitgegaan vanuit De Rank om te werken op het zendingsveld en in de hulpverlening in diverse landen over de hele wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.